Taal

Privacyverklaring

State of Art verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van u. Dat doen wij met als doel om je te informeren over je bestelling, de nieuwste collecties en acties en je account te verreiken met je aankoophistorie. State of Art verzamelt alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wil je meer informatie hierover en over je rechten als het gaat om de verwerking van je gegevens? Lees dan hier onze privacyverklaring:

Privacy en het gebruik van je gegevens

Om je te informeren, of bijvoorbeeld om je bestellingen te bezorgen, heeft State of Art gegevens van je nodig. Persoonlijke gegevens, waar je woont, betaalgegevens, je e-mailadres en soms ook je telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt (in één woord: verwerkt) door State of Art. Net als jou vindt State of Art het belangrijk dat je gegevens veilig zijn en dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens wordt omgegaan. Daarom heeft State of Art afspraken gemaakt over hoe State of Art je gegevens verwerkt. Deze afspraken staan op deze pagina. State of Art houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerkt State of Art gegevens? 

State of Art verwerkt de gegevens van iedereen die bij State of Art in een Store of op de Webshop gegevens achterlaat. Tevens verwerkt State of Art gegevens welke State of Art ontvangt van affiliate-partners.

Welke gegevens verwerkt State of Art van u?

State of Art verwerkt onder andere de volgende gegevens: 
- NAW-gegevens;
- Contactgegevens (tel. nr., e-mail, enz.);
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Betaalgegevens;
- Inloggegevens website;
- Locatiegegevens.

Waarvoor verwerkt State of Art je gegevens?

State of Art verwerkt je gegevens om:
• je te informeren over je bestellingen;
• je te informeren over de nieuwste collecties en acties;
• je account te verreiken met je aankoophistorie.

Met wie deelt State of Art je persoonsgegevens?

State of Art deelt je persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om je te informeren of je bestelling af te ronden. Met partijen die je gegevens in onze opdracht verwerken, sluit State of Art een verwerkersovereenkomst. Met de verwerkersovereenkomst borgt State of Art dat ook andere partijen zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan en dat ze dus veilig zijn.

De partijen met wie je (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 
- ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
- Payment providers
- Vervoersbedrijven

Wil je weten welke gegevens State of Art van je heeft?

Je kunt State of Art vragen welke gegevens State of Art van je heeft. State of Art stuurt je dan een overzicht van deze gegevens. Zie je dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kun je State of Art vragen om je gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wil je niet dat State of Art je persoonsgegevens verwerkt?

Je kunt State of Art altijd vragen om je gegevens niet meer te gebruiken. Ook kun je State of Art vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken, je gegevens te wissen of om je gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. Je wilt bijvoorbeeld dat State of Art je niet meer informeert.

Wat moet je doen?

Wil je dat State of Art je gegevens niet meer gebruikt, het gebruik beperkt of je gegevens overdraagt? Neem dan contact met State of Art op.

Hoelang bewaart State of Art je gegevens?

State of Art verzamelt je gegevens met een doel (zie: Waarvoor verwerkt State of Art je gegevens?). State of Art bewaart je gegevens zo lang State of Art ze nodig heeft voor dat doel. State of Art houdt zich hierbij aan de wet. Als State of Art je gegevens niet meer nodig heeft, dan verwijdert State of Art je gegevens.

Beveiliging

Je gegevens worden door State of Art op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. State of Art heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten State of Art worden bekeken.

Cookies

State of Art maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer je de website raadpleegt. Een groot deel van de cookies worden gebruikt door de website zelf. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast vinden er nog twee andere cookie verzoeken plaats naar Google Analytics. Voor het opslaan van deze cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website.
Als je niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, kun je je browserinstellingen aanpassen.
Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Klachtrecht

Als State of Art naar je mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met je gegevens, dan kun je hierover een klacht indienen bij State of Art of de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht je klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kun je in beroep gaan bij de rechter.

Contact 

Heb je vragen en/of opmerkingen over hoe State of Art met je gegevens omgaat? Neem dan contact op met State of Art per e-mail contact@stateofart.com of per telefoon +31 544 39 22 33.

Wijzigingen

State of Art behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. State of Art adviseert je deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op www.stateofart.be.

Onze Privacyverklaring is hier te downloaden in PDF formaat.

Nieuwsbrief

Indien je je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door je verstrekte gegevens om je regelmatig onze (e-mail) nieuwsbrief te sturen. 

Je kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief dor een bericht te sturen naar contact@stateofart.com of via de link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je emailadres, tenzij je uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van je gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij je hierover informeren in deze verklaring.

Afterpay

Indien je kiest voor de betalingsmethode Afterpay, voert Afterpay op grond van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. Je kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Naar boven