Privacyverklaring

State of Art verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van u. Dat doen wij met als doel om u te informeren over uw bestelling, de nieuwste collecties en acties en uw account te verreiken met uw aankoophistorie. State of Art verzamelt alleen persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben. Wilt u meer informatie hierover en over uw rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens? Lees dan hier onze privacyverklaring:

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om u te informeren, of bijvoorbeeld om uw bestellingen te bezorgen, heeft State of Art gegevens van u nodig. Persoonlijke gegevens, waar u woont, betaalgegevens, uw e-mailadres en soms ook uw telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld, bewaard en gebruikt (in één woord: verwerkt) door State of Art. Net als u vindt State of Art het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn en dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom heeft State of Art afspraken gemaakt over hoe State of Art uw gegevens verwerkt. Deze afspraken staan op deze pagina. State of Art houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verwerkt State of Art gegevens? 

State of Art verwerkt de gegevens van iedereen die bij State of Art in een Store of op de Webshop gegevens achterlaat. Tevens verwerkt State of Art gegevens welke State of Art ontvangt van affiliate-partners.

Welke gegevens verwerkt State of Art van u?

State of Art verwerkt onder andere de volgende gegevens: 
- NAW-gegevens;
- Contactgegevens (tel. nr., e-mail, enz.);
- Geboortedatum;
- Geslacht;
- Betaalgegevens;
- Inloggegevens website;
- Locatiegegevens.

Waarvoor verwerkt State of Art uw gegevens?

State of Art verwerkt uw gegevens om:
• u te informeren over uw bestellingen;
• u te informeren over de nieuwste collecties en acties;
• uw account te verreiken met uw aankoophistorie.

Met wie deelt State of Art uw persoonsgegevens?

State of Art deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om u te informeren of uw bestelling af te ronden. Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluit State of Art een verwerkersovereenkomst. Met de verwerkersovereenkomst borgt State of Art dat ook andere partijen zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en dat ze dus veilig zijn.

De partijen met wie uw (persoons)gegevens gedeeld kunnen worden, zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 
- ICT database/website beheer- en onderhoudsbedrijven
- Payment providers
- Vervoersbedrijven

Wilt u weten welke gegevens State of Art van u heeft?

U kunt State of Art vragen welke gegevens State of Art van u heeft. State of Art stuurt u dan een overzicht van deze gegevens. Ziet u dat de gegevens niet juist zijn? Of ontbreekt er informatie? Dan kunt u State of Art vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.

Wilt u niet dat State of Art uw persoonsgegevens verwerkt?

U kunt State of Art altijd vragen om uw gegevens niet meer te gebruiken. Ook kunt u State of Art vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, uw gegevens te wissen of om uw gegevens over te dragen aan een andere zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke. U wilt bijvoorbeeld dat State of Art u niet meer informeert.

Wat moet u doen?

Wilt u dat State of Art uw gegevens niet meer gebruikt, het gebruik beperkt of uw gegevens overdraagt? Neem dan contact met State of Art op.

Hoelang bewaart State of Art uw gegevens?

State of Art verzamelt uw gegevens met een doel (zie: Waarvoor verwerkt State of Art uw gegevens?). State of Art bewaart uw gegevens zo lang State of Art ze nodig heeft voor dat doel. State of Art houdt zich hierbij aan de wet. Als State of Art uw gegevens niet meer nodig heeft, dan verwijdert State of Art uw gegevens.

Beveiliging

Uw gegevens worden door State of Art op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. State of Art heeft de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten State of Art worden bekeken.

Cookies

State of Art maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. Een groot deel van de cookies worden gebruikt door de website zelf. Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren. Daarnaast vinden er nog twee andere cookie verzoeken plaats naar Google Analytics. Voor het opslaan van deze cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website.
Als u niet wilt dat er cookies worden opgeslagen, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.
Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Klachtrecht

Als State of Art naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij State of Art of de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u in beroep gaan bij de rechter.

Contact 

Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe State of Art met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met State of Art per e-mail contact@stateofart.com of per telefoon +31 544 39 22 33.

Wijzigingen

State of Art behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. State of Art adviseert u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op www.stateofart.be.

Onze Privacyverklaring is hier te downloaden in PDF formaat.

Nieuwsbrief

Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze (e-mail) nieuwsbrief te sturen. 

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief dor een bericht te sturen naar contact@stateofart.com of via de link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw emailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring.

Afterpay

Indien u kiest voor de betalingsmethode Afterpay, voert Afterpay op grond van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Naar boven