Taal

Verklaring State of Art inzake NRC publicatie 2 december 2021

State of Art heeft kennisgenomen van de publicatie in NRC van vandaag. Wij hebben nog geen afschrift ontvangen van de aangifte van mensenrechtenorganisatie ECCHR, maar zijn verbaasd dat er tegen State of Art aangifte is gedaan. Het is voor ons op dit moment dan ook onmogelijk om inhoudelijk te kunnen reageren. Nadat wij de aangifte hebben ontvangen en hebben kunnen bestuderen, kunnen wij onze positie bepalen. Pas daarna zullen wij bezien of en welke acties en communicatie daarover noodzakelijk zijn.

State of Art werkt volgens de hoogste standaarden. State of Art heeft een gecertificeerde productieketen. State of Art is gecertificeerd door Control Union (een onafhankelijk certificerende instantie), waar de Global Organic Textile Standard (GOTS) een onderdeel van is. GOTS beoogt, in de productieketen, een maatschappelijk (bijv. verbod op dwang- en kinderarbeid) en ecologisch verantwoorde oogst van de grondstoffen tot en met de productie van textiel te bewerkstelligen.

Onze positieve bijdrage

State of Art hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij richten ons op het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving, zowel in Nederland en België als in landen waarin onze kleding geproduceerd wordt. Wij werken al meer dan vijftien jaar nauw samen met onze leveranciers en onderaannemers. Met hen hebben wij partnerships om enerzijds de kwaliteit en duurzaamheid van onze kleding te garanderen en omdat wij weten hoe daar de arbeidsomstandigheden zijn. Onze leveranciers worden derhalve ook regelmatig bezocht om dit te monitoren.

Gedragscode

State of Art heeft een eigen gedragscode opgesteld, waar onze leveranciers zich aan moeten houden. Deze gedragscode omvat een aantal zaken die ervoor moeten zorgen dat onze leveranciers zich bewust zijn van sociale verantwoordelijkheid, milieuverantwoordelijkheid, gezondheidskwesties en kwaliteitsmanagement. Enkele voorbeelden van deze aspecten die in de gedragscode zijn opgenomen:

  • Geen enkele leverancier zal betrokken zijn bij het dwingen van mensen tot arbeid of arbeid waarbij sprake is van lichamelijk of geestelijk misbruik of enige vorm van straf (ILO-Conventies 29 en 105);

  • Leveranciers dienen ervoor te zorgen dat het wettelijke maximum van het aantal normale werkuren of overuren volgens lokale wetgeving niet wordt overschreden. Overwerk is vrijwillig en bedraagt niet meer dan twaalf uur per week;

  • Leveranciers moeten een veilige werkomgeving bieden, vrij van milieuvervuiling en met een positieve sociale sfeer voor alle betrokken partijen.

De gedragscode vereist volledige medewerking van onze leveranciers en geeft ons inzicht in de mate waarin zij aandacht besteden aan sociale kwesties, een milieuvriendelijke werkwijze en kwaliteitsmanagement. Door onze leveranciers tenminste eenmaal per jaar te bezoeken kunnen we toezien op de naleving van deze gedragscode.

Productie

Onze leveranciers zijn gevestigd in Turkije, China, India, Griekenland, Bulgarije, Macedonië, Italië, Peru, Bangladesh en Vietnam. We werken al meer dan vijftien jaar nauw samen met deze leveranciers. Met grote regelmaat worden er door onafhankelijke instanties audits gedaan bij onze leveranciers.

State of Art beheert de auditrapporten en certificaten van al haar leveranciers (bijvoorbeeld BSCI, WRAP, GOTS, ISO 9001, ISO 14001, etc.).

State of Art werkt o.a. al meer dan 20 jaar samen met Franky and Ricky S.A. in Peru. Franky and Ricky S.A. heeft deelgenomen aan het Social Innovation traject van Solidaridad en zijn ISO 9001, SA 8000 en BASC gecertificeerd.

Leerlooien

De exploitant van onze leerlooierij, Donders BV, maakt gebruik van drie milieuvriendelijke methoden:

  • Chroomlooiing: het oxideren van het chroom (van Cr3 naar Cr6) wordt voorkomen.

  • Plantaardig looien: bij het looien worden alleen natuurlijke stoffen gebruikt.

  • Synthetisch looien: laag waterverbruik en geen problemen met chroom.

REACH

De leveranciers en onderleveranciers van State of Art werken volgens de eisen van de lijst van aan beperkingen onderhevige stoffen (volgens de REACH-verordening van de Europese Unie (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van chemische stoffen)) in de meest recente versie. Bovendien dienen de leveranciers en onderleveranciers van State of Art ook te voldoen aan de aanbevelingen voor de lijst van aan beperkingen onderhevige stoffen van MODINT (Nederlandse Brancheorganisatie voor kleding en textiel) in de meest recente versie.

Energie

Energiereducering en milieuvriendelijkheid staan hoog in het vaandel bij State of Art. Ruim 90% van onze State of Art Stores zijn volledig uitgerust met LED-verlichting. Daarnaast is ook het hoofdkantoor in Lichtenvoorde voor 95% voorzien van LED-verlichting en beschikt deze over 221 zonnepanelen.

Logistiek en distributie

Onze logistieke partner, DHL, is Exel Supply Chain ISO 14001 gecertificeerd, hetgeen waarborgt dat zij een milieubewust beleid voeren. Daarnaast hebben zij met GoGreen, GoHelp en GoTeach drie thema’s waarmee zij werken aan hun verantwoordelijkheid op het gebied van personeel, de maatschappij en het milieu. DHL heeft de doelstelling om in 2050 de logistieke uitstoot volledig neutraal te hebben.

Naar boven